Voordeurwissel

Chaamseweg 10, Baarle-Hertog

Voordeurwissel voorkomt dat bejaarde dame naar Nederland moet emigreren! Lees verder

15 jaar grensopmetingen brachten in 1995 aan het licht dat een aantal enclavegrenzen nét niet daar lagen waar men altijd had verondersteld. Zo was ook het geval bij de Chaamseweg. Het schijnbaar Belgische huishouden op nummer 10 vond eensklaps haar voordeur in Nederland! Omdat in Baarle veel woningen pal op de grens staan, bepaalt de locatie van de voordeur ervan in welke gemeente (en dus in welk land) de bewoners van het huis ingeschreven zijn. Voor de 84-jarige bewoonster van Chaamseweg 10 was het vooruitzicht van een emigratie naar Nederland behoorlijk verontrustend. Zo erg zelfs, dat een pragmatische oplossing zich opdrong. De dame in kwestie kon Belgisch ingezetene blijven doordat de voordeur en het venster ernaast simpelweg van plaats wisselden.

Chaamseweg 10, 2387 Baarle-Hertog