Enclave H17 (Belgisch)

Molenriet Heide, Baarle-Hertog

Enclave H17 is in 1959 aan België toegewezen. De Belgische veekoopman Sooi Van den Eynde heeft begin 1953 negen Nederlandse huizen gekocht. Lees verder

Moleriet Heide

Ontstaan: betwist gebied tot uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (Den Haag) van 1959

Inwoners: 32 (17 okt. 2016)

Oppervlakte: 149.248 m²

Omtrek: 2,503 km

Enclave H17 is in 1959 aan België toegewezen. De Belgische veekoopman Sooi Van den Eynde heeft begin 1953 negen Nederlandse huizen gekocht. Volgens hem staan die op Belgisch grondgebied en daarom vraagt hij Belgische huurprijzen, die veel hoger liggen dan in Nederland. In een grimmige sfeer lokt hij een proces uit om zijn huizen Belgisch te maken. Sooi weigert invoerrechten te betalen, plaatst beledigende borden ten aanzien van de Nederlandse burgemeester en brengt zijn huisnummerbordjes naar het Nederlandse gemeentehuis terug. Langs de weg zaagt hij drie bomen om waardoor het verkeer wordt lamgelegd, hij draait kippen van een huurder de nek om, gooit de inboedel op straat en verhuurt bovendien een huis aan casino-uitbaters.


Uiteindelijk komt het tot een proces voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Sooi krijgt zijn gelijk omdat in 1843 bij het overschrijven van de nationaliteit van de percelen een fout is gemaakt.


Fietspad ‘het Bels Lijntje’, een voormalige spoorlijn, doorkruist het midden van enclave H17 in noord-zuidrichting.

Molenriet Heide, Baarle-Hertog